Pripravuje sa nová kniha - potrebujem Váš názor

Jedna z obľúbených kapitol knihy  Som skvelé dieťa je o nástroji na zvládanie detských strachov - bublinke bezpečia.

Rodičia mi písali, aby som sa téme detských strachov venovala viac.

Mám pre vás dobrú správu, práve sa na tejto knihe pracuje.

Potrebujem však vašu pomoc. Rada by som vedela, s akým strachom konkrétne zápasia (alebo zápasili v minulosti) vaše deti a v ktorom veku ste tento strach spozorovali.

Zaujímajú ma jednak výskyty bežných strachov, ako aj panické strachy.

Pri panických strachoch - predchádzalo vzniku strachu nejaká špeciálna udalosť?

Svoje nápady a odporúčania na témy do knižky môžete vyplniť do toho krátkeho formulára.

Ďakujem za spoluprácu. :-)

Michaela Ray, autorka