Štatút súťaže 

"Festival knižných balíkov"

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")
  Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o.
  Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa
  IČO: 51478196
  DIČ: 2120719612
  Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 0:00  15.11.2022 do 23:59  30.11.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 30.11.2022 dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, resp. právnická osoba (organizácia) a odošle aj riadne zaplatí objednávku podľa pravidiel nižšie.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uskutočnil (odoslal aj riadne zaplatil) objednávku aspoň 1  knižného balíka v eshope TOP1knihy.sk, bez použitia dodatočných zľavových kódov. Objednávky musia byť odoslané najneskôr do 30.11.2022  a finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora súťaže (platba kartou, prevod na účet) do 5.12.2022.
 5. Zo súťaže sú vylúčené veľkoobchodné objednávky .
 6. Výhra
  Výhrou v súťaži je: vankúš s potlačou, pexeso a sada nálepiek s motívom ilustrácií knihy Som skvelé dieťa
 7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Dňa 6.12.2022 bude vyžrebovaný výherca spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním. Do žrebovania budú zaradené všetky riadne zaplatené objednávky od 15.11.2022 do 30.11.2022. (vrátane)
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) . 
 8. Spôsob odovzdania výhry
  Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora, na adresu účastníka súťaže zadanej pri objednávke, do 20.12.2022.
 9. Ochrana osobných údajov
  Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov. Podrobne na  https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 10. Záverečné ustanovenia
  Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.
 11. Pre zdieľanie na sociálnej sieti Facebook: Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že sa jedná o spotrebiteľskú súťaž, ktorá je propagovaná aj na sociálnych sieťach spoločnosti Facebook, ale spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

  V Šali, dňa 14.11.2022


Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút veľkonočnej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže

Štatút januárovej súťaže

Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy