Štatút letnej spotrebiteľskej súťaže

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor") Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o. Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa IČO: 51478196 DIČ: 2120719612 Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T, 

2. Termín konania súťaže Súťaž sa uskutoční v období od 1.7.2024  do 31.7.2024 (vrátane). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 31.7.2024 dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a splní podmienky do zaradenia do súťaže podľa pravidiel nižšie. 

4. Podmienky účasti v súťaži 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uskutočnil aspoň 1 nákup z ponuky vydavateľstva TOP1 knihy, na webových stránkach TOP1knihy.sk, zdrave-sebevedomi.cz alebo batorgyerek.com .  Ak súťažiaci iba vyjadrí úmysel objednávky, ale cenu objednávky neuhradí,  nemôže byť zaradený do súťaže. 

5. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.

6. Výhra 

Výhrou v súťaži je: 

Regál ECONOMY striebornej farby (pozinkovaný), v rozmeroch 180x90x40 mm, s dodaním v demontovanom stave (vynáška, ani montáž nie je súčasťou výhry)


7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po ukončení súťaže, do 10.8.2024  bude vyžrebovaný 1 výherca spomedzi objednávok, ktoré spĺňajú podmienky súťaže,  náhodným žrebovaním.

Na zadanú emailovú adresu pri objednávke bude odoslaný email s informáciou o výhre.  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) . Súťažiaci bude zaradený viackrát, pokiaľ počas trvania súťaže uskutoční viac objednávok.

8. Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná výhercovi na adresu účastníka súťaže, ktorú uvedie po oboznámení o výhre, do 31.8.2024. Prepravné náklady v rámci SR hradí Organizátor súťaže.

9. Ochrana osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov. Podrobne na https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10. Záverečné ustanovenia: Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.

11. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s poskytnutím emailovej adresy a jej spracovaním za účelom odovzdávania výhry. Organizátor sa zaväzuje zaobchádzať sa s emailovou adresou v zmysle svojich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady súťažiaci nájdu na webe Organizátora.  Svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním emailovej adresy môže súťažiaci kedykoľvek písomne zrušiť. 


V Šali, dňa 30.6.2024Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút súťaže pre materské školy

Štatút súťaže o knižný balík

Štatút vianočnej súťaže

Štatút septembrovej súťaže

Štatút súťaže k MDD

Štatút februárovej súťaže

Štatút súťaže Festival knižných balíkov

Štatút veľkonočnej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže

Štatút januárovej súťaže

Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy